Registreringsskjema for tidgivere
Velkommen til vår Tidgiverportal! Portalen er vårt verktøy i koordinering av Tidgivere i Blå Kors.
Personalia By og omegn Bekreft Kvittering
For å søke om å bli Tidgiver må du ha fylt 18 år. Pass på at kontaktinformasjonen er korrekt (spesielt mobil og e-post), slik at vi har mulighet til å kommunisere med deg.

Personalia
Kontaktinfo